Uchwała Nr 151/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 9 października 2019 roku
w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działki rolnej nr 278 obręb Komorniki gmina Działdowo z dotychczasowym dzierżawcą

 

Uchwała Nr 152/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 9 października 2019 roku

w sprawie powierzenia Powiatowemu Zarządowi Dróg w Działdowie obowiązków administratora budynku stanowiącego własność Powiatu Działdowskiego

 

Uchwała Nr 153/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 9 października 2019 roku

w sprawie ogłoszenia Konkursu na opracowanie logo 100-lecia Powiatu Działdowskiego

 

Uchwała Nr 154/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 9 października 2019 roku

w sprawie zaopiniowania Nagród Starosty Działdowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2019 roku

 

Uchwała Nr 155/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 9 października 2019 roku

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Wyposażenie pracowni ekonomicznej i sali wykładowej dla zawodów technik ekonomista i technik informatyk w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie”

 

Uchwała Nr 156/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 9 października 2019 roku

w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Działdowskim i jego jednostkach organizacyjnych

 

Uchwała Nr 157/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 9 października 2019 roku

w sprawie upoważnienia Kierowników/ Dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Działdowskiego do zawierania umów mających bezpośredni związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych i wystawiania faktur VAT w imieniu i na rzecz Powiatu Działdowskiego

 

Uchwała Nr 158/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 9 października 2019 roku

w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu Powiatu Działdowskiego w roku 2019 dla naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

 

Uchwała Nr 159/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 9 października 2019 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2019