Uchwała Nr 149/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 23 września 2019 roku

w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej

 

Uchwała Nr 150/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 23 września 2019 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2019