Uchwała Nr 139/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 10 września 2019 roku

w sprawie założeń i materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Działdowskiego na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2023 oraz terminów ich opracowania przez jednostki organizacyjne

 

Uchwała Nr 140/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 10 września 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie na dodatkowe zatrudnienie