Uchwała Nr 121/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 31 lipca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia wyniku naboru i powołania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie

 

Uchwała Nr 122/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 31 lipca 2019 roku

w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie do dokonywania czynności prawnych

 

Uchwała Nr 123/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 31 lipca 2019 roku

w sprawie wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów pomiędzy jednostkami budżetowymi Powiatu Działdowskiego a Zarządem Powiatu w zakresie sprawozdawczości budżetowej

 

Uchwała Nr 124/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 31 lipca 2019 roku

w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Działdowskim i jego jednostkach organizacyjnych

 

Uchwała Nr 125/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 31 lipca 2019 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2019

 

Uchwała Nr 126/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 31 lipca 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron i odwołania z funkcji dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie