Uchwała Nr 106/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 17 lipca 2019 roku
w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej leżącej w Powiecie Ostródzkim

Uchwała Nr 107/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 17 lipca 2019 roku
w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej

Uchwała Nr 108/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 17 lipca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Działdowie

Uchwała Nr 109/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 17 lipca 2019 roku
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Działdowie

Uchwała Nr 110/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 17 lipca 2019 roku
w sprawie upoważnienia dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Działdowie do dokonywania czynności prawnych

Uchwała Nr 111/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 17 lipca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie

Uchwała Nr 112/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 17 lipca 2019 roku
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie

Uchwała Nr 113/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 17 lipca 2019 roku
w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie do dokonywania czynności prawnych

Uchwała Nr 114/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 17 lipca 2019 roku
w sprawie wskazania Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie, w którym będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą rozwiązanego Zespołu Szkół w Gródkach oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla którego rozwiązany Zespół Szkół w Gródkach był ostatnim miejscem pracy

Uchwała Nr 115/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 17 lipca 2019 roku
w sprawie wskazania Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie, w którym będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą rozwiązanego Zespołu Szkół w Gródkach oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla którego rozwiązany Zespół Szkół w Gródkach był ostatnim miejscem pracy

Uchwała Nr 116/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 17 lipca 2019 roku
w sprawie wskazania Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie - Osadzie, w którym będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą rozwiązanego Zespołu Szkół w Gródkach oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla którego rozwiązany Zespół Szkół w Gródkach był ostatnim miejscem pracy

Uchwała Nr 117/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 17 lipca 2019 roku
w sprawie wskazania Zespołu Szkół w Malinowie, w którym będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą rozwiązanego Zespołu Szkół w Gródkach oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla którego rozwiązany Zespół Szkół w Gródkach był ostatnim miejscem pracy

Uchwała Nr 118/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 17 lipca 2019 roku
w sprawie wskazania Zespołu Szkół w Lidzbarku, w którym będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą rozwiązanego Zespołu Szkół w Gródkach oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla którego rozwiązany Zespół Szkół w Gródkach był ostatnim miejscem pracy

Uchwała Nr 119/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 17 lipca 2019 roku
w sprawie wskazania Liceum Ogólnokształcącym w Lidzbarku, w którym będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą rozwiązanego Zespołu Szkół w Gródkach oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla którego rozwiązany Zespół Szkół w Gródkach był ostatnim miejscem pracy

Uchwała Nr 120/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 17 lipca 2019 roku
w sprawie wskazania szkól ponadpodstawowych, w których będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego pracownika niepedagogicznego będącego emerytem lub rencistą rozwiązanego Zespołu Szkół w Gródkach