Uchwała Nr 97/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością położoną w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś gmina Rybno

Uchwała Nr 98/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie odwołania Pana Tadeusza Modzelewskiego z funkcji Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie i rozwiązania umowy o pracę

Uchwała Nr 99/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie oraz powołania komisji Konkursowej

Uchwała Nr 100/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie

Uchwała Nr 101/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Działdowie

Uchwała Nr 102/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego

Uchwała Nr 103/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia z tytułu powierzenia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Uchwała Nr 104/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Uchwała Nr 105/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn: "Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Działdowskim"