Uchwała Nr 93/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii, oświaty i wychowania

Uchwała Nr 94/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie

Uchwała Nr 95/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Działdowie

Uchwała Nr 96/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie za 2018 rok