Uchwała Nr 85/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie remontu lokalu Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie

Uchwała Nr 86/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Uchwała Nr 87/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej leżącej w Powiecie Ostródzkim

Uchwała Nr 88/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem remontu lokalu Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie

Uchwała Nr 89/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie przyznania stypendiów sportowych

Uchwała Nr 90/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej