Uchwała Nr 84/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 5 czerwca 2019 roku
w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie