Uchwała Nr 79/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 28 maja 2019 roku
uchylająca uchwałę Nr 42/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Uchwała Nr 80/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 28 maja 2019 roku
w sprawie przeprowadzenia analizy sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie oraz opracowania rekomendacji w zakresie sytuacji ekonomicznej SPZOZ w Działdowie

Uchwała Nr 81/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 28 maja 2019 roku
w sprawie odwołania dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Uchwała Nr 82/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 28 maja 2019 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Działdowie

Uchwała Nr 83/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 28 maja 2019 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie