Uchwała Nr 58/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 17 kwietnia 2019 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Działdowskiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: "Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Działdowskiego"

Uchwała Nr 59/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 17 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 53/07 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie

Uchwała Nr 60/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 17 kwietnia 2019 roku
w sprawie odwołania darowizny dokonanej na rzecz Gminy Płośnica

Uchwała Nr 61/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 17 kwietnia 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 3 drzew z terenu Bazy Sprzętu i Transportu nr 2 w Lidzbarku

Uchwała Nr 62/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 17 kwietnia 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie

Uchwała Nr 63/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 17 kwietnia 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością położoną przy ulicy Leśnej 1 w Działdowie

Uchwała Nr 64/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 17 kwietnia 2019 roku
w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Iłowo-Osada

Uchwała Nr 65/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 17 kwietnia 2019 roku
w sprawie przyznania stypendiów sportowych

Uchwała Nr 66/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 17 kwietnia 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie

Uchwała Nr 67/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 17 kwietnia 2019 roku
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie

Uchwała Nr 68/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 17 kwietnia 2019 roku
w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie do dokonywania czynności prawnych