Uchwała Nr 57/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 26 marca 2019 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie