Uchwała Nr 52/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 14 marca 2019 roku
w sprawie przeprowadzenia trzech przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, położonych we wsi Malinowo w obrębie Komorniki gmina Działdowo

Uchwała Nr 53/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 14 marca 2019 roku
w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu Działdowskiego w roku 2019 z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia

Uchwała Nr 54/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 14 marca 2019 roku
w sprawie organizacji Warmińsko - Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego

Uchwała Nr 55/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 14 marca 2019 roku
w sprawie organizacji Przeglądu Orkiestr Dętych

Uchwała Nr 56/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 14 marca 2019 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2018 r.