Uchwała Nr 42/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 19 lutego 2019 roku
w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
Wyrok z dnia 5 grudnia 2019 roku

Uchwała Nr 43/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 19 lutego 2019 roku
w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Działdowski

Uchwała Nr 44/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 19 lutego 2019 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt.: "Kompetencje zawodowe w naszej szkole są kluczowe - Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie"

Uchwała Nr 45/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 19 lutego 2019 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt.: "Zespół Szkół Nr Zawodowych Nr 1 w Działdowie. Pracownik na miarę przyszłości."

Uchwała Nr 46/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 19 lutego 2019 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Lidzbarku do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt.: "Zawodowcy z Zespołu Szkół w Lidzbarku."