Uchwała Nr 28/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 29 stycznia 2019 roku
w sprawie powołania Zespołu ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości w Powiecie Działdowskim

Uchwała Nr 29/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 29 stycznia 2019 roku
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej we wsi Malinowo obręb Komorniki gmina Działdowo

Uchwała Nr 30/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 29 stycznia 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej w Gródkach, oznaczonej numerem 79/37

Uchwała Nr 31/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 29 stycznia 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie - Osadzie do prowadzenia inwestycji polegającej na adaptacji części budynku szkoły na potrzeby internatu

Uchwała Nr 32/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 29 stycznia 2019 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. "Dobry start - Nabywanie i rozwijanie kluczowych kompetencji i umiejętności w zawodzie. Staż dla technika mechatronika i elektryka ZSZ nr 1 w Działdowie"

Uchwała Nr 33/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 29 stycznia 2019 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie - Osadzie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. "Unowocześnienie procesu kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie - Osadzie"

Uchwała Nr 34/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 29 stycznia 2019 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie - Osadzie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. "Zagraniczne staże zawodowe szansą rozwoju"

Uchwała Nr 35/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 29 stycznia 2019 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. "MALINOWO - kształci zawodowo"

Uchwała Nr 36/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 29 stycznia 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w 2019 roku podmiotów wykonujących zadania Powiatu Działdowskiego na podstawie odrębnych przepisów

Uchwała Nr 37/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 29 stycznia 2019 roku
w sprawie Organizacji Współzawodnictwa Sportowego Szkół Ponadgimnazjalnych i Ponadpodstawowych Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr 38/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 29 stycznia 2019 roku
w sprawie organizacji XI Powiatowego Konkursu Astronomicznego "COPERNICUS

Uchwała Nr 39/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 29 stycznia 2019 roku
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych