Uchwała Nr 40/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 6 lutego 2019 roku
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Gródkach

Uchwała Nr 41/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 6 lutego 2019 roku
w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Szkół w Gródkach do dokonywania czynności prawnych