Uchwała Nr 11/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 15 stycznia 2019 roku
w sprawie wydawania opinii o rozbudowie drogi dojazdowej przy ul. Lenartowicza w Działdowie

Uchwała Nr 12/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 15 stycznia 2019 roku
w sprawie wydawania opinii o rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 532 w zakresie budowy ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych na odcinku Tuczki - Żabiny

Uchwała Nr 13/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 15 stycznia 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością położoną przy ulicy Leśnej 1 w Działdowie

Uchwała Nr 14/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 15 stycznia 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nadbudowę części budynku szkoły oraz na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością położoną przy ul. Pocztowej 6 w Działdowie

Uchwała Nr 15/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 15 stycznia 2019 roku
w sprawie przeprowadzenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, położoną we wsi Malinowo w obrębie Komorniki gmina Działdowo

Uchwała Nr 16/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 15 stycznia 2019 roku
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Działdowskiego do zaciągania zobowiązań

Uchwała Nr 17/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 15 stycznia 2019 roku
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Uchwała Nr 18/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 15 stycznia 2019 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu Działdowskiego w roku 2019 z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia

Uchwała Nr 19/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 15 stycznia 2019 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu Działdowskiego w roku 2019 z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia

Uchwała Nr 20/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 15 stycznia 2019 roku
w sprawie analizy wydatków poniesionych w 2018 r, na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Działdowski

Uchwała Nr 21/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 15 stycznia 2019 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2018 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Działdowski

Uchwała Nr 22/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 15 stycznia 2019 roku
w sprawie określenia wysokości procentowej odpisu na fundusz dodatku motywacyjnego przyznawanego nauczycielom

Uchwała Nr 23/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 15 stycznia 2019 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. "Zdrowo i zawodowo"

Uchwała Nr 24/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 15 stycznia 2019 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. "Przepis na sukces to MALINOWO"

Uchwała Nr 25/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 15 stycznia 2019 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie - Osadzie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. "Staże i kursy zawodowe - możliwością sukcesu"

Uchwała Nr 26/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 15 stycznia 2019 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. "MALINOWO - kształci zawodowo"

Uchwała Nr 27/19 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 15 stycznia 2019 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie - Osadzie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. "Zagraniczne staże zawodowe szansą rozwoju"