Uchwała Nr 1/18 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 5 grudnia 2018 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego ogólnego

Uchwała Nr 2/18 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 5 grudnia 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej w Gródkach, oznaczonej numerami działek 79/6, 76/12, 77/2

Uchwała Nr 3/18 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 5 grudnia 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2018

Uchwała Nr 4/18 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 5 grudnia 2018 roku
w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej