Uchwała Nr 444/18 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie za 2017 rok

Uchwała Nr 445/18 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie