Uchwała Nr 435/18 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 23 maja 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością położoną przy ul. Leśnej 1 w Działdowie

Uchwała Nr 436/18 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 23 maja 2018 roku
w sprawie wydania opinii o zaliczeniu frogi gminnej w miejscowości Rybno

Uchwała Nr 437/18 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 23 maja 2018 roku
w sprawie wydania opinii o zaliczeniu frogi gminnej w miejscowości  Truszczyny

Uchwała Nr 438/18 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 23 maja 2018 roku
w sprawie wydania opinii o zaliczeniu frogi gminnej w miejscowości Lidzbark

Uchwała Nr 439/18 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 23 maja 2018 roku
w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Działdowie