ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo

Katarzyna Zaremba
e-mail: iod@e-starostwo.pl