Uchwała Nr 431/18 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 16 maja 2018 2018 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Uchwała Nr 432/18 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 16 maja 2018 2018 roku
w sprawie oddania w dzierżawę działek rolnych stanowiących własność Powiatu Działdowskiego, położonych we wsi Gródki gmina Płościca, oznaczonych numerami: 76/2, 76/3, 76/12 oraz części działki oznaczonej numerem 77/2, o łącznej powierzchni 5,37 ha, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Uchwała Nr 433/18 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 16 maja 2018 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2018

Uchwała Nr 434/18 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 16 maja 2018 2018 roku
w sprawie przyjęcia i przekazania sprawozdania finansowewgo za rok 2017