Uchwała Nr 399/18 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 16 lutego 2018 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na rozbiórkę przemysłowego komina żelbetowego przy kotłowni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Uchwała Nr 400/18 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 16 lutego 2018 roku
w sprawie: organizacji Przeglądu Orkiestr Dętych

Uchwała Nr 401/18 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 16 lutego 2018 roku
w sprawie: organizacji Warmińsko - Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego

Uchwała Nr 402/18 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 16 lutego 2018 roku
w sprawie: organizacji X Powiatowego Konkursu Astronomicznego "COPERNICUS"

Uchwała Nr 403/18 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 16 lutego 2018 roku
w sprawie: ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

Uchwała Nr 404/18 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 16 lutego 2018 roku
w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych

Uchwała Nr 405/18 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 16 lutego 2018 roku
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu Działdowskiego w roku 2018 z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia

Uchwała Nr 406/18 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 16 lutego 2018 roku
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert i wyłonienia Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania