1. Nazwa rejestru:

Ewidencja szkół i placówek niepublicznych.

2. Podstawa prawna:

Art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U.  z 2020 r., poz. 910).

 

3. Opłaty: bez opłat.

 

4. Termin załatwienia: 30 dni.