Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Działdowie

Kolorowy pasek

Ewidencja uczniowskich klubów sportowych

Kogo dotyczy

Osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych w liczbie co najmniej siedmiu, mogą założyć uczniowski klub sportowy, stając się jednocześnie jego członkami założycielami. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o sporcie, członkami takiego klubu mogą być w szczególności uczniowie, rodzice  i nauczyciele.

 

Organ właściwy do rozpatrzenia sprawy

Starosta Działdowski

Starosta właściwy ze względu na siedzibę uczniowskiego klubu sportowego na wniosek komitetu założycielskiego dokonuje wpisu do prowadzonej ewidencji (zgodnie z art. 4 ust. 4  ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie - (Dz. U. z 2019 roku, poz.1468 ze zm.),

Wymagane dokumenty

Minimum siedem osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionych praw publicznych, zamierzające założyć stowarzyszenie, uchwalają statut stowarzyszenia oraz wybierają komitet założycielski albo władze stowarzyszenia. Komitet założycielski uczniowskiego klubu sportowego, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej składają do Starosty Działdowskiego:

 

1.  Wniosek o dokonanie wpisu do Ewidencji Uczniowskich Klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Działdowskiego wraz z informacją o adresie siedziby klubu sportowego.

 2. Protokół z Zebrania Założycielskiego UKS zawierający podpisy przewodniczącego zebrania i protokolanta wraz z podjętymi uchwałami:

- uchwałę członków założycieli o utworzeniu uczniowskiego klubu sportowego,

- uchwałę o przyjęciu statutu uczniowskiego klubu sportowego,

- uchwałę o wyborze komitetu założycielskiego uczniowskiego klubu sportowego,

- uchwałę w sprawie wyboru Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego,

- uchwałę w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Uczniowskiego Klubu Sportowego (jeśli taka uchwała została podjęta).

 3. Lista członków założycieli – co najmniej 7 osób pełnoletnich (lista zawiera imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpis założycieli),

4. Lista obecności na Zebraniu Założycielskim,

5. Statut Klubu w 3 egzemplarzach.

Uwaga! Wszystkie załączniki do wniosku muszą być oryginałami dokumentów.

Termin załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna o wpis lub odmowę wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Działdowskiego wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu   1 miesiąca.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Starosty Działdowskiego.

Miejsce złożenia wniosku

Starostwo Powiatowe w Działdowie,

ul. Kościuszki 3, 13 – 200 Działdowo.

Nazwa wydziału prowadzącego sprawę

Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu pok. 31A

tel. (23) 697 59 67

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 roku, poz.1468 ze zm.),

2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 ze zm.),

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

4. Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 243 poz. 1449).

Uwagi i dodatkowe informacje

Dodatkowych wyjaśnień w przedmiotowej sprawie udziela  Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, pok. 31A, tel. (23) 697 59 67

Metadane

Źródło informacji:Rogalska Anna
Data utworzenia:2017-11-13 11:15:27
Wprowadził do systemu:Rogalska Anna
Data wprowadzenia:2017-11-13 11:15:36
Opublikował:Rogalska Anna
Data publikacji:2017-11-13 11:16:17
Ostatnia zmiana:2020-02-21 13:05:48
Ilość wyświetleń:1097

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij