Uchwała Nr 359/17 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 11 października 2017 roku
w sprawie: wydania opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych w Działdowie

Uchwała Nr 360/17 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 11 października 2017 roku
w sprawie: zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Płośnica do roku 2020"

Uchwała Nr 361/17 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 11 października 2017 roku
w sprawie: zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno na lata 2017-2021 z perspektywą do roku 2025"

Uchwała Nr 362/17 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 11 października 2017 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na usunięcie 25 drzew z terenu Domu pomocy Społecznej w Uzdowie

Uchwała Nr 363/17 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 11 października 2017 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na usunicie drzewa z terenu Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku

Uchwała Nr 362/17 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 11 października 2017 roku
w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie - Osadzie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji pprojektu pt. "Realizacja zadań Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Iłowie - Osadzie odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy"

Uchwała Nr 365/17 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 11 października 2017 roku
w sprawie: zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie na lata 2017-2020

Uchwała Nr 366/17 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 11 października 2017 roku
w sprawie: przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej

Uchwała Nr 367/17 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 11 października 2017 roku
w sprawie: zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2017