Uchwała Nr 320/17 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. "Wyposażenie pracowni ekonomicznej i sali wykładowej dla zawodów technik ekonomista i technik informatyk w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie"

Uchwała Nr 321/17 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. K. Baczyńskiego w Lidzbarku

Uchwała Nr 322/17 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych w ramach projektu pt. "Przebudowa drogi pow. nr 1274 N gr. pow. Gronowo - Rybno - dr. woj. 538, na odc. Gronowo - Rybno od km 2+070 do km 6+240 i od km 7+358,50 do km 7+605 o łącznej dług. 4,416 km"

Uchwała Nr 323/17 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością położoną przy ul. Leśnej 1 w Działdowie

Uchwała Nr 324/17 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 3 drzew z terenu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Uchwała Nr 325/17 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie odwołania darowizny dokonanej na rzecz Gminy Płośnica

Uchwała Nr 326/17 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2017

Postanowienie Nr 5/17