Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Działdowie

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie prac remontowych dachu na budynkach Starostwa Powiatowego w Działdowie w ramach konserwacji bieżącej

 

Starostwo Powiatowe                                                                       Działdowo, 2017-05-17

      w Działdowie

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne

na wykonanie prac remontowych dachu na budynkach Starostwa Powiatowego
w Działdowie
w ramach konserwacji bieżącej

 

I.         Postępowanie jest prowadzone bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), stosownie do uregulowania art. 4 pkt 8, na podstawie procedur wewnętrznych określonych Zarządzeniem Nr 20/2014 Starosty Działdowskiego z dnia 17 kwietnia 2014 roku.

 

II.      Przedmiotem zamówienia jest naprawa dachu i obróbek blacharskich na budynku Starostwa Powiatowego w Działdowie przy ul. Kościuszki 3 / ul. Jagiełły 6/8, zgodnie z poniższym zakresem rzeczowo – ilościowo – jakościowym:

Roboty demontażowe:

- Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku – 60 m

- Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku – 36 m

- Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku – 60 m2

- Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (śniegołapy) – 8 m

- Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku – 25 m2

- Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe – 30 m

- Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (czapa komina) Krotność = 3 – 2,4 m3

- Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 (kominy) – 16 m2

- Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 ( pilastry i cokół) – 91 m2

- Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy j o pow. do 5 m2 – 1,5 m2

- Ręczne zeskrobanie farby o pow. ponad 0.5 m2 – 6 m2

- Rozebranie ścian i obmurówek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (studzienki okien piwnicznych) – 1,2 m3

- Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub. ponad 15 cm – 2 m3

- Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych – 50 m3

Naprawa dachu:

- Montaż prefabrykowanych obróbek z blachy - 170 m

- Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku półokrągłych o śr. 15 cm - 60 m

- Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku okrągłych o śr. 10 cm – 36 m

- Montaż prefabrykowanych obróbek z blachy z cynku (śniegołapy) – 8 m

- Pokrycie dachów blachą z tytan-cynku – 25 m2

- Pokrycie dachów papą zgrzewalną - 390 m2

- Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wymiany – 30 m

 

Uwaga. Powyższy zakres prac został ustalony na podstawie przedmiarów wykonanych w ramach inwentaryzacji technicznej. Zamawiający zapewnia zainteresowanym wykonawcom możliwość zweryfikowania podanych przedmiarów robót w trakcie wizji lokalnej przeprowadzonej w uzgodnionym terminie.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą i dysponujący odpowiednim potencjałem sprzętowym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania wszystkich prac w terminie do 31 października 2017 r., a ponadto posiadają wystarczające środki finansowe na potrzeby wykonywanych robót, bowiem zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonanych prac. Całość należności zostanie wypłacona w terminie 14 dni od przedłożenia faktury po zakończeniu i przyjęciu wszystkich robót wchodzących w zakres zamówienia.

 

IV. Sposób prowadzenia postępowania i kryterium wyboru wykonawcy

1.    Postępowanie będzie prowadzone bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w formie indywidualnych negocjacji z wykonawcami, którzy do dnia 31 maja 2017 roku, w dowolnej formie zgłoszą zainteresowanie wykonaniem przedmiotowej usługi.

2.    Zainteresowani wykonawcy proszeni są o kontakt telefoniczny z Romanem Lewandowskim – Naczelnikiem Wydziału Organizacji i Nadzoru tel. 23 697 5940, 513089794 w celu uzgodnienia terminu dokonania oględzin i przeprowadzenia ewentualnych obmiarów.

3.    Przed przystąpieniem do wykonania przez zainteresowanego wykonawcę oględzin i obmiarów, zamawiający oczekuje potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale III, w formie okazania odpowiednich dokumentów.

4.    Po dokonaniu oględzin, wykonawcy będą zaproszeni do składania ofert. Termin składania ofert zostanie podany w zaproszeniu.

5.    Kryterium wyboru wykonawcy jest najniższa cena ryczałtowa brutto pod warunkiem zaakceptowania przez zamawiającego złożonego wraz ofertą, harmonogramu prac i parametrów jakościowych zastosowanych materiałów.

 

 

                                                                       STAROSTA DZIAŁDOWSKI

                                                                               (-) Marian Janicki

 

 

Metadane

Źródło informacji:Rogalska Anna
Data utworzenia:2017-05-18 12:47:41
Wprowadził do systemu:Rogalska Anna
Data wprowadzenia:2017-05-18 12:47:49
Opublikował:Rogalska Anna
Data publikacji:2017-05-18 12:49:24
Ostatnia zmiana:2017-05-18 12:58:49
Ilość wyświetleń:84

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij