ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo

Radca Prawny
Mirosław Konieczny
tel. 0-23 697 5958

Radca Prawny
Jarosław Hiliński
tel. 0-23 697 5958

Radca Prawny
Mirosław Antoszewski
tel. 0-23 697 5958