Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

 

 

 

Podaje się do wiadomości, że w terminie wskazanym w ogłoszeniu do 1 grudnia 2016 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej zgłoszono 8 ofert przez następujące organizacje pozarządowe:

 

1. Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy.

2. „Fundacja Lex Specialis”, Al. Wyzwolenia 9/29, 00-572 Warszawa.

3. Fundacja w Służbie Wsi, ul. Dąbrowskiego 42, 50-457 Wrocław.

4. Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego JACY-TACY, ul. Stępice 35E, 30-398 Kraków.

5. Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych „FIKA”, ul. Hanowskiego 9/42, 10-687 Olsztyn.

6. Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom”, ul. Ponurego Piwnika 49, 25-666 Kielce.

7. Fundacja Togatus Pro Bono, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn.

8.     Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych, ul. Narutowicza 56A, 20-016 Lublin.

 

Uwzględniając opinię Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia oceny oraz zaopiniowania ofert zgłoszonych do otwartego konkursu na realizację prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, Zarząd Powiatu Działdowskiego w dniu 7 grudnia 2016 roku podjął Uchwałę Nr 249/16 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, dokonując wyboru Fundacji w Służbie Wsi, Wrocław, ul. Dąbrowskiego 42.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działdowo, 7 grudnia 2016 r.