1. Nazwa sprawy (zadania):
Wydawanie zaświadczeń dotyczących objęcia działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2020r. poz. 6 ze zm.)

2. Podstawa prawna:
Art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2020r. poz. 6 ze zm.)

3. Opłaty:
17,00 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia w kasie Urzędu Miasta Działdowo lub na konto Urzędu Miasta Działdowo nr 74 1020 3541 0000 5702 0270 1605

4. Termin załatwienia:
7 dni

5. Miejsce załatwienia (pokój, telefon):
13-200 Działdowo, ul. Kościuszki 3, pok. 22 A,  tel. (23) 697 59 70