Działdowo, dnia 26 października 2016 r.

Powiat Działdowski

ul. Kościuszki 3

13-200 Działdowo

   

INFORMACJA

z otwarcia ofert

Or.272.5.2016

 

    Powiat Działdowski działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót związanych z inwestycją pn: „Przebudowa drogi pow. nr 1274 N  gr. pow. Gronowo – Rybno-dr.woj.538, na odc. Gronowo - Rybno  od km 2+070 do km 6+240 i od km  7+358,50 do km  7+605 o łącznej dług. 4,416 km. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

 

  1) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

       1.895.233,00 zł

 

  2) ofertę złożyli:

a)      Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki:

cena oferty: 1.072.984,77 zł

termin wykonania: 31.07.2017 roku

okres gwarancji: 60 miesięcy

 

b)      Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja Łomża:

cena oferty: 1.326.932,68 zł

termin wykonania: 31.07.2017 roku

okres gwarancji: 60 miesięcy

 

c)      Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. Brodnica:

cena oferty: 1.443.101,34 zł

termin wykonania: 31.07.2017 roku

okres gwarancji: 60 miesięcy

 

d)      SKANSKA S.A. Warszawa:

cena oferty: 1.221.715,84 zł

termin wykonania: 31.07.2017 roku

okres gwarancji: 60 miesięcy

 

e)      STRABAG Sp. z o.o. Pruszków:

cena oferty: 1.393.813,46 zł

termin wykonania: 31.07.2017 roku

okres gwarancji: 60 miesięcy

 

f)       Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe „WAPNOPOL” Adam Nowakowski Glinojeck:

cena oferty: 1.129.592,42 zł

termin wykonania: 31.07.2017 roku

okres gwarancji: 60 miesięcy

 

g)      Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych „PRDI” S.A. Mława:

cena oferty: 1.205.340,75 zł

termin wykonania: 31.07.2017 roku

okres gwarancji: 60 miesięcy

 

                                                                 STAROSTA DZIAŁDOWSKI

                                                                           (-) Marian Janicki