Uchwała Nr 220/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 28 września 2016 roku
w sprawie przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót związanych z inwestycją pn: „Przebudowa drogi pow. nr 1274 N gr. pow. Gronowo – Rybno-dr.woj.538, na odc. Gronowo-Rybno od km 2+070 do km 6+240 i od km 7+358,50 do km 7+605 o łącznej dług. 4,416 km

Uchwała Nr 221/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 28 września 2016 roku
w sprawie powierzenia obowiązków Inspektora Nadzoru nad robotami związanymi  z inwestycją pn: „Przebudowa drogi pow. nr 1274 N  gr. pow. Gronowo – Rybno-dr.woj.538, na odc. Gronowo-Rybno  od km 2+070 do km 6+240 i od km  7+358,50 do km  7+605 o łącznej dług.

Uchwała Nr 222/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 28 września 2016 roku
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. "Jak zawsze MALINOWO kształci zawodowo
"

Uchwała Nr 223/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 28 września 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2016