Uchwała Nr 214/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 14 września 2016 roku
w sprawie upoważnienia do reprezentowania Powiatu Działdowskiego we Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości Malinowo 11

Uchwała Nr 215/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 14 września 2016 roku
w sprawie ustalenia nowego przebiegu dróg powiatowych na terenie gminy Ostróda

Uchwała Nr 216/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 14 września 2016 roku
w sprawie założeń i materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Działdowskiego na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2020 oraz terminów ich opracowania przez jednostki organizacyjne

Uchwała Nr 217/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 14 września 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2016

Uchwała Nr 218/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 14 września 2016 roku
w sprawie przyjęcia projektu umowy w sprawie udzielenia przez Powiat Działdowski pomocy finansowej Gminie Lidzbark na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 184048N Nick - Zdrojek"

Uchwała Nr 219/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 14 września 2016 roku
w sprawie przyjęcia projektu umowy w sprawie udzielenia przez Powiat Działdowski pomocy finansowej Gminie Płośnica na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 186031 Jabłonowo wieś oraz przebudowa dróg na działkach nr 780, 558 w celu osiągnięcia parametrów właściwych dla drogi publicznej gminnej"