Uchwała Nr 137/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 13 kwietnia 2016 roku
w sprawie złożenia wniosku o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej p.n.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1280N na odcinku od km 5+312,40 do km 6+004,17 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego

Uchwała Nr 138/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 13 kwietnia 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2016

Uchwała Nr 139/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 13 kwietnia 2016 roku
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Działdowskiego służebnością przesyłu

Uchwała Nr 140/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 13 kwietnia 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę nieużytkowanego budynku mieszkalno - gospodarczego, zlokalizowanego w Działdowie przy ul. Grunwaldzkiej 4

Uchwała Nr 141/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 13 kwietnia 2016 roku
w sprawie przyznania stypendium sportowego

Uchwała Nr 142/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 13 kwietnia 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie