Uchwała Nr 128/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Działdowie

Uchwała Nr 129/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie ustalenia Katalogu zadań oraz zasad udzielenia dofinansowań dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej przy udziale środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na 2016 rok

Uchwała Nr 130/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu w roku 2016 z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia

Uchwała Nr 131/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie ustalenia na rok 2016 planu dofinansowania specjalności i form kształcenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli, na które przyznawane jest dofinansowanie oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

Uchwała Nr 132/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie na prowadzenie inwestycji polegającej na budowie boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie 

Uchwała Nr 133/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w 2016 roku podmiotów wykonujących zadania Powiatu Działdowskiego na podstawie odrębnych przepisów

Uchwała Nr 134/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej leżącej w Powiecie Mławskim

Uchwała Nr 135/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu tarasu zewnętrznego w Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie

Uchwała Nr 136/16 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2016