1. Nazwa sprawy (zadania):
Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

2. Podstawa prawna:
Art. 20 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019r. poz. 2168 ze zm.) 

3. Opłaty:
17,00 zł

4. Termin załatwienia:
niezwłocznie

5. Miejsce załatwienia (pokój, telefon):
13-200 Działdowo, ul. Kościuszki 3, pok. 22 A,  tel. (23) 697 59 70