Uchwała Nr 94/15 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 25 listopada 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2015

Uchwała Nr 95/15 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 25 listopada 2015 roku
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani ... - nauczyciela pedagoga ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego