Uchwała Nr 91/15 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 12 listopada 2015 roku
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2016-2019

Uchwała Nr 92/15 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 12 listopada 2015 roku
w sprawie projektu budżetu powiatu działdowskiego na 2016 r.

Uchwała Nr 93/15 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 12 listopada 2015 roku
w sprawie upoważnienia do reprezentowania Zarządu Powiatu Działdowskiego w Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw inwentaryzacji mienia Skarbu Państwa przekazywanego Powiatowi Działdowskiemu