Podaje się do wiadomości, że w terminie wskazanym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej zgłoszono jedną ofertę.

Ofertę przedłożyła FUNDACJA W SŁUŻBIE WSI, ul. Dąbrowskiego 42, 50-457 Wrocław, która spełnia wszystkie warunki określone w ogłoszeniu.

W związku z tym, Zarząd Powiatu Działdowskiego w dniu 29.10.2015 r. podjął uchwałę zatwierdzającą opinię Komisji Konkursowej z dnia 27.10.2015 r.