Uchwała Nr 83/15 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 7 października 2015 roku
w sprawie zaopiniowania nagród Starosty Działdowskiego

Uchwała Nr 84/15 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 7 października 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością oznaczoną nr działek 62/5 i 62/8 obr. Gródki gmina Płośnica

Uchwała Nr 85/15 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 7 października 2015 roku
w sprawie powołania i określenia zadań Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Uchwała Nr 86/15 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 7 października 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu zimowego utrzymania dróg powiatowych na rok 2016 na terenie Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr 87/15 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 7 października 2015 roku
w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych w Księżym Dworze