Uchwała Nr 78/15 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 8 września 2015 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie do reprezentowania Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr 79/15 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 8 września 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu Działdowskiego Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie

Uchwała Nr 80/15 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 8 września 2015 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego ogólnego

Uchwała Nr 81/15 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 8 września 2015 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego ogólnego

Uchwała Nr 82/15 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 8 września 2015 roku
w sprawie założeń i materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Działdowskiego na 2016 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2019 oraz terminów ich opracowania przez jednostki organizacyjne