Uchwała Nr 46/15 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 22 kwietnia 2015 roku
w sprawie odroczenia terminu płatności raty należności z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w budynku przy ulicy XXXXXXXXXXXXXXXX w Działdowie