Uchwała Nr 16/15 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2015

Uchwała Nr 17/15 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku
w sprawie uzupełnienie składu Zespołu ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości w Powiecie Działdowskim

Uchwała Nr 18/15 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu w roku 2015

Uchwała Nr 19/15 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew na działkach oznaczonych nr 16 i 99 obr. Jeglia gmina Rybno