Uchwała Nr 1/14 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 3 grudnia 2014 roku
w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej

Uchwała Nr 2/14 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 3 grudnia 2014 roku
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Księdza Jacka Suwińskiego - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego