Zawiadamia się, że w dniu 18 lipca 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 roku o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 498). Zgodnie z postanowieniami tej ustawy dotychczasowa zgoda, wydawana przez uprawnione organy w formie decyzji administracyjnych, zastąpiona została przez zgłoszenie przez organizatora zbiórki i zamieszczeniu informacji na ogólnopolskim elektronicznym portalu zbiórek publicznych – www.zbiórki.gov.pl

W związku z tym, organizowane na terenie powiatu działdowskiego lub jego części, zbiórki publiczne nie wymagają obecnie zezwolenia wydanego w formie decyzji przez Starostę Działdowskiego.

Decyzje wydane przed dniem wejścia w życie przedmiotowej ustawy, zachowują ważność do daty określającej termin zakończenia zbiórki, a po jej zakończeniu wymagają podjęcia przez organizatora zbiórki, czynności określonych w pouczeniu zawartym w decyzji.