Nazwa sprawy (zadania):
Aktualizacja operatu
ewidencyjnego - wprowadzanie zmian

Podstawa prawna:
art. 22, art. 24 ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm).

Opłaty:
bez opłat

Termin załatwienia:

zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.

Miejsce załatwienia:
Starostwo Powiatowe w Działdowie - Wydział Geodezji
ul. Skłodowskiej 15A
13-200 Działdowo
tel. 236975137

Instancja odwoławcza i termin na wniesienie odwołania:
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Działdowskiego w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji

Dokumenty:
Wniosek o wprowadzenie zmiany wraz z dokumentami uzasadniającymi zmianę.