Nazwa sprawy (zadania):
Udostępnianie wykonawcy prac geodezyjnych materiałów zasobu, weryfikacja wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

 

Sprawy można załatwiać za pośrednictwem Geoportalu Powiatu Działdowskiego https://powiatdzialdowski.geoportal2.pl/ , zakładka: Obsługa wykonawcy prac geodezyjnych

odstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm).
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2021 poz. 820 ze zm.).
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U. z 2020 poz.1322 ze zm.).
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz.U. z 2020 poz.1316 ze zm.).

Opłaty:
Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.).

Termin załatwienia:
Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm).

Miejsce załatwienia (pokój, telefon):

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15A, 13-200 Działdowo
pokój nr 2
tel.: 236972406

Instancja odwoławcza:

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Olsztynie, Al. Marsz. Piłsudskiego 7/9.