Uchwała Nr 443/14 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji pn.: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Zieluńskiej (droga wojewódzka nr 541), ul. Żeromskiego (droga powiatowa nr 1292 N), ul. 3-go Maja (droga powiatowa nr 1353 N) oraz ul. Słonecznej (droga gminna) w Lidzbarku"

Uchwała Nr 444/14 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie wzdania opinii dotyczącej ustalenia przebiegu istniejącej drogi wojewódzkiej nr 541 trasą: Lubawa (DK-15) - Lidzbark - (Żuromin - Dobrzyń)

Uchwała Nr 445/14 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie za 2013 rok