Informacje techniczne dot. składania wniosków z zakresu architektury i budownictwa

1. Wnioski wraz z niezbędnymi do załatwienia spraw dokumentami należy składać w kancelarii Starostwa  Powiatowego w Działdowie, ul. Kościuszki Nr 3 (I piętro)

2.  Godziny urzędowania:
poniedziałek  - piątek  730 – 1530